Pratybos ir laikas lauke - suderinama

Mokykla be sienų! Ar Lietuvoje gali augti Laisvi vaikai?

Ugdymas šeimoje suteikia nepaprastai vertingą galimybę vaikams ne tik mokytis lanksčiau, bet ir tyrinėti pasaulį tiesiogiai, per asmenines patirtis. Toks požiūris į mokymąsi skatina vaikų savarankiškumą, adaptaciją į naujas situacijas ir gilina jų supratimą apie pasaulį, taip ugdant ne tik akademinius, bet ir socialinius bei emocinius įgūdžius.

„Laisvi vaikai” – pirmoji Lietuvoje mokykla be sienų, kuruojanti išskirtinai tik Ugdymą šeimoje.

Apie kitokį vaikų lavinimą skaitykite straipsnyje: Mokykla jūros ritmu: ugdymas šeimoje keliaujant.

Kas yra ugdymas šeimoje?

Ugdymas(is) šeimoje (angl. homeschooling) yra viena iš ugdymo(si) formų, įteisinta net 28-iose Europos šalyse. Lietuvoje šis ugdymo(si) būdas pakartotinai įteisintas 2020 m., tad eina jau ketvirti metai. Visgi dar labai dažnai matome nustebusius veidus, kai pasidaliname apie tai, kad mūsų vaikai tiesiog neina į mokyklą. Kyla daug klausimų, kas gi yra tas ugdymas šeimoje ir ar tai legalus būdas mokytis.

Galime džiaugtis tuo, kad ugdymas šeimoje Lietuvoje yra visiškai legalus mokymosi būdas, kurį pasirinkti gali kiekviena šeima. Besiugdantis šeimoje mokinys, kaip ir kiti Lietuvos vaikai, mokosi visų dalykų pagal ŠMSM patvirtintas bendrąsias (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio) ugdymo programas, tik tai daro šeimos aplinkoje. Kiekviena šeima atranda unikalų, sau tinkamą mokymosi būdą.

Ugdymas šeimoje yra nuostabus tuo, kad leidžia pasirinkti vaikui ir šeimai tinkamą individualizuotą mokymo(si) proceso formą, laiką, vietą, užtikrinti vaiko saugumą, stiprinti šeimos narių tarpusavio ryšius ir daugiau laiko skirti tikslinėms vaiko domėjimosi sritims, kadangi individualizuotas mokymosi procesas vyksta greičiau nei su grupe.

Svarbu paminėti tai, kad, pagal Lietuvoje galiojančią tvarką, šeimoje vaikus ugdyti norinčios šeimos privalo pasirašyti sutartį su šią paslaugą teikiančia ir šeimą kuruoti pasirengusia mokykla. Kiekvienoje savivaldybėje bent viena valstybinė mokykla privalo kuruoti ugdymą šeimoje. Sutartį su tokia mokykla gali pasirašyti tik toje savivaldybėje gyvenančios šeimos. Ugdymo šeimoje paslaugą teikiančią nevalstybinę mokyklą galite rinktis visoje Lietuvoje nepriklausomai nuo Jūsų gyvenamosios vietos.

Mokykla be sienų „Laisvi vaikai”

Visai neseniai įkurta mokykla „Laisvi vaikai” unikali tuo, kad tai pirmoji ir vienintelė Lietuvoje mokykla, kurioje jau nuo šio rugsėjo mokysis vien tik šeimose ugdomi vaikai. Natūralu, kad visas dėmesys bus skiriamas tik šiai ugdymosi pakraipai, kiekvienam vaikui individualiai ir „naminukų” bendruomenei stiprinti. Be mokyklinių dalykų kuravimo, mokykla organizuoja daugybę visokiausio pobūdžio renginių, skirtų palaikyti ryšį vieni su kitais, atskleisti vaikų talentus, padėti tėvams įveikti kylančius iššūkius, kurti tą mylintį „kaimą” aplink vaiką, dalintis savo dovanomis su bendruomene.

Visos trys mokyklos įkūrėjos, Margarita, Eligija ir Akvilė, turi ilgametę ir labai skirtingą ugdymo šeimoje patirtį. Kiekviena jų augina po tris skirtingo amžiaus vaikus, kuriuos ugdo šeimoje jau ne vienerius metus, yra išbandžiusios įvairius ugdymo metodus. Iki „Laisvų vaikų” atsiradimo mokyklos be sienų įkūrėjos taip pat dirbo ugdymo šeimoje kuratorėmis vienoje iš Lietuvos mokyklų. „Laisvų vaikų” sumanytojos yra aktyvios Ugdymo šeimoje asociacijos ir tarybos narės. Viena iš mokyklos įkūrėjų, Akvilė, neseniai tapo ir Ugdymo šeimoje asociacijos vadove. Ugdymas šeimoje yra „Laisvus vaikus” įkūrusių mamų gyvenimas. Iš jų žinių, patirčių, praktikos ir susiformavo unikalus ugdymo šeimoje konceptas, tapęs „mokykla be sienų”.

Mokykla „Laisvi vaikai” turi stiprią specialistų komandą, dirbančią su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, todėl joje laukiami ir moksleiviai, įprastoje mokykloje nesijaučiantys gerai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, o taip pat ir tie, kurie „peraugę” mokyklą ir „netelpa” į standartinius rėmus, reikalavimus, pasižymi itin dideliais akademiniais gabumais, todėl įprastoje mokykloje jiems papraščiausiai nuobodu.

Kadangi mokykla nevalstybinė, sutartį su ja sudaryti ir neįkainojama patirtimi savo vaikus ugdyti savarankiškai pasinaudoti gali bet kurioje Lietuvos vietoje gyvenančios šeimos. Tai taip pat labai patogu daug keliaujančioms, nemažai laiko užsienyje praleidžiančioms šeimoms.

Kas svarbu, norint pradėti ugdyti vaiką šeimoje?

Norint pradėti vaiką ugdyti šeimoje, pirmiausia reikia įvertinti savo galimybes tiek laiko, tiek emocine, tiek finansine prasme. Jei tėvai yra pasiruošę prisiimti pagrindinę atsakomybę už vaiko ugdymą, vedimą šiuo keliu, ryšio kūrimą, palaikymą, nukreipimą tinkama linkme, atliepti kintančius vaiko poreikius, tuomet visa kita tikrai išsprendžiama.

Svarbu paminėti, kad ne visi tėvai imasi mokytojo vaidmens visų dalykų ugdyme. Dažnai tokiu atveju įsitraukia ir seneliai, giminės, kaimynai, kuriasi mini bendruomenės, kur grupelė tėvų pasiskirsto užduotimis ir dėsto skirtingus dalykus… Kartais vaikams į pagalbą tėveliai pasitelkia vyresnių klasių mokinius, studentus, norinčius papildomai užsidirbti, korepetitorius ar mokomąsias platformas. Taip pat yra šeimų, kurios samdo net universitetų dėstytojus. Ir yra tokių vaikų, kurie mokosi visiškai savarankiškai. Vieni lanko būrelius, kurie „padengia” mokomuosius dalykus (pvz., mentalinė matematika), kiti daug keliauja ir mokosi iš gyvenimiškų patirčių. Vienos šeimos vaikų ugdymui skiria nemažai finansų, kitos apsieina beveik nemokamai, daugiausia investuodamos savo laiką ir kitus išteklius. Šeimos keliauja, eina į muziejus, bibliotekas, gyvena vienkiemiuose, didmiesčiuose… Nėra vieno šeimos tipo, kuriam labiausiai tinka ugdymas šeimoje. Kiekviena šiuo keliu einanti šeima unikali, atsižvelgianti būtent į savo vaiko poreikius ir šeimos vertybes.

Vaiką šeimoje ugdyti apsisprendę tėvai (globėjai) privalo gauti pažymas iš vaiko teisių apsaugos tarnybos teritorinio skyriaus ir savivaldybės, kurių veiklos teritorijoje gyvena. Labai svarbu paminėti tai, kad ugdymui šeimoje pradėti ruoštis tenka anksčiau nei baigiasi mokslo metai. Jei nuo rugsėjo norite ugdytis šeimoje, pažymas ir prašymą mokyklai pateikti privalote iki birželio 1 d. Minėtas pažymas galima užsisakyti gyvai arba nusiuntus prašymą el. paštu. Daugiau informacijos, pažymų pavyzdžius ir teritorinių skyrių kontaktus rasite ugdymo šeimoje asociacijos svetainėje adresu.

Remiantis valstybės patvirtintu Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu (jį galite rasti adresu), taip pat turėsite užpildyti klausimyną bei pateikti mokyklai kitus dokumentus. Mokslo metų eigoje turėsite pildyti dienyną, kuriame fiksuosite vaiko pažangą, o metų pabaigoje – metinę Vaiko individualios pažangos ataskaitą. Pažangai patikrinti tvarkos apraše numatyti žiemos ir pavasario atsiskaitymai, kurių tvarką apsprendžia mokyklos vadovas.

Mokyklą pasirinkite atsakingai

Visame šiame kelyje nepaklysti ir susigaudyti gali padėti mokykla, kurią pasirenkate. Tad sprendimą apie tai, su kokia mokykla pasirašysite ugdymo šeimoje sutartį, reikia priimti itin atsakingai. Valstybinės ir nevalstybinės mokyklos gali turėti daug skirtumų ir individualiai nustatytą tvarką, požiūrius, koncepciją. Tad labai svarbu pasirinkti šeimos poreikius ir vertybes atliepiančią ugdymo šeimoje procesą kuruojančią mokyklą, iš kurios šeima gautų visokeriopą palaikymą ir šiame kelyje jaustųsi ne viena, suprasta, priimta, kad ir kokį ugdymosi būdą rinktųsi ar su kokiais iššukiais susidurtų. Ne mažiau svarbūs ir mokyklos reikalavimai šeimai (pagrįsti, motyvuojantys ir padedantys ar „sisteminiai”, pertekliniai, spraudžiantys į ankštus rėmus?) bei suteikiamos mokymosi priemonės.

„Laisvi vaikai” suteikia prieigą prie elektroninių kone visų Lietuvoje šiuo metu naudojamų vadovėlių versijų, organizuoja papildomas nuotolines pamokas. Pasidomėkite ir kaip susitinka mokyklos bendruomenė: kaip dažnai ir kur vyksta susitikimai, kokios šventės švenčiamos ir pan. Aplink „Laisvus vaikus” jau susibūrė tvirta bendruomenė, kurios bendri susitikimai vyksta bent kartą per mėnesį. Taip pat organizuojami projektinio ugdymo, tik mamų, tik tėčių ir kt. susitikimai mažesnėmis grupelėmis. Į naująją mokyklą įkūrėjos ketina perkelti ir organizuoti Kalėdų ir Kaziuko muges, Bagažinių turgelį, kurios virsta tikromis fiestomis! Šiltuoju metų laiku „Laisvų vaikų” bendruomenė renkasi išskirtinėje sodyboje su apvaliu namu, tvenkiniu, šunimis, vištomis, avimis, poniais… Kitu metu naujosios mokyklos be sienų susitikimai bus organizuojami ir kituose Lietuvos miestuose, taip patenkinant vaikų žingeidumą, šeimų poreikį keliauti, pamatyti kažką naujo. Mokykla registruota kone pačiame Lietuvos viduryje – Kaišiadorių rajone, visai netoli magistralinio kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda.

Kaip jaučiasi šeimos?

Kas įvyksta šeimoje, teisingai pasirinkus kuruojančią mokyklą ir gaunant daug dėmesio, palaikymo bei atidos?

Štai, ką pasakoja tėveliai:

Ieva:
Esu nestandartinė pradinių klasių mokytoja, trijų vaikų mama. Du iš jų ugdomi šeimoje. Jau du metus esame šiame kelyje ir tuo labai džiaugiamės. Vaikai savarankiški, drąsūs, kūrybingi. Drąsiai renkamės mokyklą „Laisvi vaikai“, nes čia nuostabios fėjos (koordinatorės), kurios padeda, palaiko ir leidžia vaikams atskleisti savo stipriąsias puses.

Ugnė:
Pagrindinė priežastis, kodėl mūsų šeima renkasi ugdymą šeimoje, yra mūsų svajonės įgyvendinimas – plaukti laivu aplink pasaulį ir jį pažinti per keliones. Aplankydami įvairias šalis, susipažįstame su skirtingomis kultūromis, lankome istorines vietas ir plečiame pasaulėžiūrą.
Labai svarbu, kad mokykla, prie kurios esame prisirišę, turėtų požiūrį, jog mokslai – tai ne tik mokymosi programos sekimas. Tai – mūsų vaikų talentų auginimas, rūpestis gamtai ir įgūdžių, reikalingų ateityje, ugdymas. Kitaip tariant, mokykla „Laisvi Vaikai“ mums reiškia „mokslus be ribų“ pačia geriausia prasme.

Rokas:
Esu trijų laisvų vaikų tėtis, į ugdymo šeimoje ratą kartu su vaikais įsiliejęs prieš porą metų, kai aiškiai pamatėme, jog tradicinis kelias vingiuoja mums ne visai tinkamais vingiais. Ugdymas šeimoje su „Laisvų vaikų” komanda suteikia galimybę mokytis mums priimtinais metodais, be švarios ir išlygintos uniformos, o su gera emocija.

Dovilė:
Esu autistiškos mergaitės Smiltės mama. Mes ugdome šeimoje tikrai didelių poreikių turintį neuroįvairovės Žmogų, ir esame patys laimingiausi, kad galime tai daryti atliepdami, ugdydami taip, kaip dukrai natūralu, pagal jos funkcinės emocinės raidos gebėjimus, nervų sistemai augant saugume. Prisitaikyti prie situacijų, mokytis tokiu būdu, kuris tą dieną visai šeimai tinkamiausias. Vien buvimas tikra dalimi realaus gyvenimo – ir darbo procesų, ir poilsio, ir gyvenimo įgūdžių mokymasis – viskas formuoja jos pasaulio suvokimą. Netgi socializacijos įvairovė, nuo pačių vyriausių šeimos narių, mokymosi bendrauti su jais, iki mažiausių vaikų ir augintinių. Mūsų pačių, kaip tėvų baimės, kurias nešiojomės, dėl to, kad ji yra ne- neurotipinis vaikas, sumažėjo matant jos progresą, jaučiant nesibaigiantį palaikymą iš nuostabios ugdymo šeimoje komandos, nuraminimą, kad akademiniai dalykai nebūtinai ateina tuo pačiu visiems vienodu keliu, kaip aš įsivaizdavau – bet tikrai ateina.

Mokyklos kontaktai:
Interneto svetainė: www.laisvivaikai.lt
El. paštas: info@laisvivaikai.lt
IG: @ugdymasseimoje.laisvivaikai
FB grupė: Ugdymas šeimoje. Laisvi vaikai
FB puslapis: Laisvi vaikai

Dalinamės tikromis patirtimis

Jeigu ir jūs norite papasakoti apie savo keliones su vaikais, visada laukiame:

Keliones su vaikais uzsienyje

Naujausi įrašai

PRISIJUNK!

Didžiausią Lietuvoje keliautojų su vaikais bendruomenę gali rasti ir prisijungti patogiausiose socialinėse platformose.
Turi klausimų – KLAUSK! Nori pasidalinti patirtimi – RAŠYK mums! Turi idėjų – SUSISIEK!

YouTube
LinkedIn

Mūsų parduotuvės asortimentas